En avtale i tidligere salgsledd som innskrenker selgerens rett til å gjøre krav mot f eks produsenten av en gjenstand er ikke uvanlig – dette skjer i næringsforhold og det er profesjonelle parter på begge sider. En slik ansvarsbegrensning i favør av produsent eller leverandør i tidligere salgsledd, kan imidlertid ikke gjøres gjeldende mot forbrukeren. Han har sine rettigheter iht. forbrukerkjøpsloven fullt ut. Selger og vedkommende omsetningsledd hefter solidarisk overfor kjøperen og krav mot begge vil kunne gjøres gjeldende inntil full dekning er. Selgeren vil i praksis også ha et eget erstatningsansvar for mangler som skriver seg fra vedkommende omsetningsledd så langt mangelen ikke beror på forhold som bare gjør seg gjeldende på selgers side.

Forbrukeren kan også gjøre krav gjeldende mot en yrkesutøver som etter avtale med selger har utført arbeid på tingen.

Tidligere salgsledd kan ikke motregne overfor forbrukeren med krav mot selgeren. Det vil si at dersom f eks selgeren ikke har betalt varen til produsenten, så kan ikke produsenten bruke forbrukerens mangelskrav som motregningspost for den manglende betalingen han har mottatt.