Siste kommunestyremøte ble innledet med heder til ansatte for lang og tro tjeneste ved siden av heder til de som fratrer etter minst 25 års tjeneste i kommunen.

Dette gjaldt ansatte som nådde denne milepælen i 2. halvår 2010. Her var det ansatte med opp til 40 års tjeneste i Stjørdal kommune. Ordfører Johan Arnt Elverum takket hver enkelt. Etter utdeling drakk dagens hedersgjester kaffe og spiste kake i selskap med kommunestyret.