I flere år har fisk og planteliv blitt påvirket av endringer i elva. Nå håper de å få bøndene med på laget