Mandagens snittpris per kWh er 74,1 øre høyere enn søndag og 92,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen mandag på 1,83 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 1,025 kroner høyere enn søndag og 1,44 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,49 kroner.

Minsteprisen blir på 75,3 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.