Fem personer involvert i ulykke på E6 - én alvorlig skadd

foto