Legger ned tilbud for alvorlig syke og døende: – Beklagelig at vi er satt i en slik situasjon

foto