Denne boligen ble solgt for nesten ni millioner: Se eiendomsoverdragelsene i Malvik