Fredagens snittpris per kWh er 1,4 øre høyere enn torsdag og 26,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele februar endte på 42,05 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen fredag på 59,09 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 13,8 øre høyere enn torsdag og 39,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 86,5 øre.

Minsteprisen blir på 24,2 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet