Samlet seg på skolen

Etter hendelsen samlet skolen på Aglo elevene og snakket om hendelsen, som for enkelte elever opplevde dette som veldig ubehagelig. Rektor Thomas Mo var på plass på skolen da han fikk beskjed om hendelsen. Han kjørte da opp til bussen og fikk selv oppleve brannen og arbeidet med slukking. Politi og representanter fra Nettbuss samlet seg på skolen sammen med skoleledelsen for å snakke med elevene om hendelsen. De elever som ønsket det ble tilbudt helsehjelp. Stjørdals-Nytt prøvde å få en kommentar fra leder i Nettbuss på Stjørdal, Stein Andersen, men han hadde etter hendelsen ikke tid til å snakke med pressen.