Redusere ensomhet og finne en aktivitet

Målet til Rode Kors er å få unge og voksne som av ulike årsaker ikke kommer inn i organisert idrett i bevegelse, bidra til bedre fysisk og psykisk helse, økt integrering av flyktninger og innvandrere og redusert ensomhet. Av sikkerhetsmessige årsaker er tilbudet for unge fra 7. klasse og eldre. Med seg har Stjørdal Røde Kors fått foreldreutvalget ved Stokkan Ungdomsskole, Stjørdals-Blink og Stjørdal Kommune. Disse vil gå på en turnus slik at det alltid er voksne tilstede i hallen. Frivilligsentralen i Stjørdal vil muligens komme inn i prosjektet på en senere tidspunkt.

Tilbudet er lagt til fredager fra 20:00-22:00 og vi starter opp fredag 17. oktober.  Vi vi vil som hovedregel følge skoleruta for Stjørdal Kommune, men det vil kunne være kvelder som må vike for annen utleie av Fjellhallen sier Vidar Karlsen, leder for Stjørdal Røde Kors Omsorg. Han ber publikum holde seg orientert gjennom å følge med på Stjørdal Kommunes kulturkalender, Stjørdal Røde Kors sine facebooksider, eller ved å henvende seg til Stjørdal Røde Kors på telefon 400 84 484.