Her er behovet for å bosette flyktninger økende. Fem personer ønsker å lede det arbeidet