- Når August fra nå av disponerer sitt eget bankkort, vil han selv kunne følge saldo og styre eget forbruk. Et kort med gratis tilgang til banktjenestene, og der netthandel ikke kan utføres via kortet gir god oversikt og samtidig gir dette en trygghet for meg som ansvarlig voksen i en fase inn mot voksenlivet for August. Samtidig hvis fokuset rettes mot sparing, gir kortet og kontoen knytta til kortet god oversikt, sier Marit Arnstad. Da de to ankom banken fikk de god hjelp av kundevert i SMN Sissel Fuglem, og August måtte fremviser gyldig pass og passbilde for utstedelse av bankkortet som vil komme i posten om en uke.

En trygg investering for fremtiden

Bankkortet Visa Electron for ungdom i alderen 13-18 år kan gi ungdom bedre læring om egen økonomi. Kort er i dag den mest brukte betalingsmåten i Norge generelt, og interessen for tidlig å skaffe kort som betalingsmåte er stigende. Sparebank 1 kortet er gratis å bruke, har ingen årsavgift og kan brukes i alle butikker og minibanker i Norge merket Bank Axept.

- Det er viktig å merke seg at dette kortet ikke kan benyttes om det ikke er penger på kontoen. Her er det ikke snakk om kredittkort men at kortet gir tilgang til det faktiske beløp som står på kontoen, sier banksjef Hilmar Auran i Sparebank 1 SMN. Han synes August Arnstad har tatt et klokt valg i å opprette en kortkonto i banken som gir god oversikt over egen økonomi. Bankkort av denne typen kan også benyttes som legitimasjon i Norge. For FRI 13-18 med gratis tilgang til banktjenestene du benytter kreves det at ungdommen møter i banken sammen med en foresatt.

- Med dette kortet lærer ungdom å ta ansvar for egen økonomi. Teknologien utvikler seg hele tiden, og noen benytter mobiltelefon som betalingsmåte i tillegg til bankkort. Til syvende og siste er det beløpet på konto som til en hver tid gjelder etter som det ikke er kreditt-løsninger knyttet til denne type kort avslutter Hilmar Auran i Sparebank 1 SMN på Stjørdal.