- Pensjonistpartiet fikk 100 stemmer i Stjørdal ved stortingsvalget, noe som viser at det kan være mulig å få etablert et lag, skriver nestleder i Trøndelag, Kirsti Hamre Nilsen og fylkestingsrepresentant i Trøndelag, Svein Otto Nilsen i en pressemelding.

Etableringsmøtet arrangeres på Quality hotel i Stjørdal sentrum og de to understreker at dette er et åpent møte hvor alle er hjertelig velkommen.

Pensjonistpartiet i Trøndelag har store ambisjoner og har også tatt mål av seg til å danne lokallag i 2018 i flere kommuner. Blant annet er Levanger, Verdal og Steinkjer aktuelle steder å forsøke og danne lokallag.

- Det er derfor svært hyggelig hvis sympatisører også fra andre kommuner tar turen til Stjørdal 30. november, skriver Nilsen og Nilsen.

- Pensjonene må styrkes, slik at pensjonister og trygdede ikke mister kjøpekraft. Pensjonistpartiet er et parti som er sterkt opptatt av helse og omsorg. Norsk helsepolitikk skal være slik at medisinsk behandling og praktiske hjelpemidler ved syn, hørsel og tannhelsetjeneste, blir inkludert i trygdesystemet, på samme måte som andre helsetilbud, skriver Kirsti Hamre Nilsen og Svein Otto Nilsen.

De er også opptatt av at privat og offentlig helsevesen må sees under ett. I følge Pensjonistpartiet skal det offentlige betale regningen uavhengig av om den enkelte får hjelp fra det offentlige, private eller at behandling gis i utlandet.

- Pensjonistpartiet vil også engasjere seg sterkt innen distriktspolitikk. Vi legger stor vekt på å opprettholde en samfunnsøkonomisk og lønnsom landbruksnæring, og vil gå inn for en målrettet distriktspolitikk på alle områder, sier de to bla´ Nilsen som håper på stort oppmøte når lokallag skal etableres.