Knut Erlend Jegersen

Detaljhandelen i Tydal kommune omsatte i fjor for 38.031 kroner per innbygger.

De to største detaljhandelsbedriftene i Tydal, Stugudal Landhandel og Coop Tydal, har begge merket økningen i omsetningen.

Coop Tydal hadde i fjor omsetningsøkning på en million kroner, d.v.s. 4 %. Netto omsetning ble i fjor 25 millioner kroner.  Den totale handelen i Tydal var på 33,5 mill kr.

Stugudal Landhandel hadde i fjor omsetningsøkning på ca 3 % i forhold til året før. Rundt 80 % av omsetningen ved Stugudal Landhandel kommer fra hytteeierne. Kaffekroken i Landhandelen er blitt en samlingsplass for både fastboende og hyttefolk. Nystekte boller, storbrød og wienerbrød øker kjøpelysten hos kundene.

Lovendringen som gjør at kommunene nå selv har mulighet til å bestemme om og hvor det skal gå snøscooterløyper, gir for øvrig Stugudal Landhandel økt grunnlag for drivstoffanlegg på butikken og framtidig næringsutvikling på Stugudal. Planen er drift av dette innen utgangen av 2015.

Kulturminister Jan Tore Sanner er klar i sin oppfordring:

- Bruk nærbutikken når du ferierer i Norge. Hyttefolk og turister tjener på levende lokalsamfunn og gode nærbutikker. De fastboende får et bedre butikktilbud ved at de lokale butikkene tilbyr varer og tjenester også til hyttebefolkningen, sier han i et innlegg som nylig ble publisert i en rekke aviser.