Nord universitet gir i år tilbud om opptak til rekordmange søkere, totalt 5460 tilbud, opp fra 5136 i fjor. Antall kvalifiserte søkere som hadde Nord som førstevalg steg med 17,2 prosent i 2021.  Utdanningene innen helsefag og ledelsesfag rekrutterer spesielt godt.

- Det er gledelig å se at søker- og tilbudstallene til Nord universitet øker også i år, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk og fortsetter:

- Kandidatene våre er etterspurte og viktige for utviklingen av Norge, og en stor andel av våre kandidater jobber i Nordland og Trøndelag.

Stor etterspørsel

I år tilbyr Nord universitet flere nye bachelorutdanninger på ulike studiesteder. Sosialt arbeid, som i tillegg til Bodø og Mo i Rana nå også tilbys i Levanger, har godt over seks søkere per plass. Bachelor i vernepleie, som skal gjennomføres i Namsos og Bodø, har over sju søkere per plass i Bodø og et økt antall kvalifiserte søkere i Namsos.

Flere av de mest populære studieprogrammene finnes innen helsefag. Sykepleie rekrutterer godt og stabilt. Bachelor i paramedisin som tilbys i Bodø i år har over 7 søkere per plass. Bachelor i farmasi som tilbys i Namsos har også langt flere kvalifiserte søkere enn tidligere.

Fleksible studietilbud

Det nye tilbudet som vernepleie i Bodø er et nett- og samlingsbasert deltidstilbud. Interessen for fleksible studietilbud er betydelig i 2021. Nettbasert barnehagelærerutdanning i Mo i Rana og Vesterålen rekrutterer godt, med over dobbelt så mange søkere som studieplasser. Bachelor i sykepleie, nett- og samlingsbasert, som tar opp studenter lokalt, har mellom 4,2 og 16,7 søkere per plass på de fem studiestedene dette tilbys.

- Nord universitet ønsker å legge til rette for at flere kan ta høyere utdanning uavhengig av bosted. Mange av våre søkere er allerede etablert med familie og jobb. For denne søkergruppen, vil fleksible tilbud være avgjørende for gjennomføring av høyere utdanning, sier prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk.

Dyrepleie og havbruksdrift

Bachelor i havsbruksdrift og ledelse har over fire søkere per plass, en økning fra i fjor. Blant de som søkte seg til Nord i år var 20 år gamle Silje Østby fra Steinkjer. Hun er blant et økende antall kvinner som satser på havbruk i Nord.

- Noe som er fantastisk med studiet er kombinasjonen av teori og praksis gjennom utdanningen. Jeg har snakket med andre som har gjennomført studiet, og de virker veldig fornøyd med utdanningen, skolen og studentmiljøet. Jeg gleder meg utrolig masse til å flytte til en ny by og få mange nye venner, sier Silje varmt.

Bachelor i dyrepleie forblir populært, med opp mot fem søkere per plass.

1216 søkere til 780 plasser

Grunnskolelærerutdanningen følger den nasjonale nedgangen i antall kvalifiserte søkere i 2021.

- Tallene vitner om at den nasjonale rekrutteringsutfordringen innen lærerutdanning fortsetter, sier Levi Gårseth-Nesbakk og fortsetter:

- Nord universitet må fortsette samarbeidet med våre partnere for å sikre flere kvalifiserte søkere til lærerutdanning.

Studieprogram innen økonomiske- og administrative retninger har aller flest kvalifiserte søkere i år, med totalt 1216 søkere til 780 studieplasser.

Bachelor i eiendomsmegling og markedsanalyse er blant de meste populære, med nesten fem søkere per plass. Bachelor i Human Resource Management, som tilbys i Bodø, Mo i Rana og Levanger, rekrutterer også godt.

6000 søkere på venteliste

Universitetet har i år sendt tilbud til totalt 1730 søkere på to-årige masterutdanninger, en økning fra 1667 tilbud i fjor. Antall kvalifiserte søkere stiger med fire prosent fra 2020.

Master of Science i global ledelse og Master i kriseledelse og beredskap er blant de mest populære. MBA i strategi og ledelse fortsetter å være den største masterutdanningen ved Nord, målt i antall studenter.

Nord universitet gjør seg nå klar til å ta imot flere studenter enn noensinne. Med 6000 på ventelister er det fortsatt mange håpefulle søkere som ikke har fått et tilbud ennå.

Det finnes likevel ledige studieplasser hos Nord universitet. Har man ikke kommet inn på drømmestudiet, skjer det fortløpende opptak til ledige studieplasser på Samordna opptak.