Stortinget vedtok like før jul å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak.

Selbu kommune har nå mottatt brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med beskjed om at kommunen har fått tildelt 408.000 kroner av kompensasjonsordningen.

Det opplyser Selbu kommune på sin hjemmeside.

Søknadsfristen er 15. februar og følgende virksomheter kan søke på ordningen:

  • Lokale virksomheter innen bransjene servering, overnatting, og arrangement/opplevelser vil bli prioritert.

  • Andre bedrifter kan søke, men må på lik linje med de prioriterte næringene være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft

  • Kostnader og tap må være knyttet til siste halvår 2021, omsetning i forhold til siste halvår 2019.

  • Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret

  • Søkerbedrifter som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.

Det kan søkes om dokumentert tap av omsetning, økte kostnader knyttet til covid-19 eller tap av varer eller avbestillinger.

Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene.