Det kommer frem i en melding som ble sendt ut til foreldre og foresatte.

– Barnehagen ble torsdag ettermiddag og kveld gjort kjent med to positive koronatelefoner i to ulike familier. Disse har ikke hatt kontakt med hverandre, skriver barnehagen.

Ut i fra situasjonen rundt tilfellene og FHIs reviderte regelverk settes ingen i barnehagegrupper/kohorter i karantene.

– Men vi ber om at alle følger nøye med i egen familie om nyoppståtte symptomer dukker opp, og oppfordrer til å ta tester før man møter i barnehagen. Barnehagen kommer til å fortsette med å sende hjem barn som har fått nyoppståtte symptomer for å være så sikker som man kan bli, skriver barnehagen.