Denne eiendommen ble solgt for nesten 11 millioner - se boligsalgene i de fire kommunene