Uværet fortsetter i nord, men trafikantene rammes ikke like hardt