Universitetet gjennomgår Kjerkol-saken som en vanlig studentsak - unntas offentlighet