I midten av april ble det innført vekt-restriksjoner på kommunale grusveier i Forradal, Flora og Bulandsvegen i Stjørdal kommune på grunn av teleløsningen.

Restriksjonene som ble satt var en  akseltrykkbegrensning på inntil seks tonn.

Onsdag opplyser Morten Island i Enhet Veg, park og idrett i Stjørdal kommune at restriksjonene er opphevet.