Konsernet har vært eid av familien i nesten 100 år. Nå har nye eiere overtatt