Se listen: 26 landbrukseiendommer har skiftet eier hittil i år