Landet storkontrakt til 120 millioner. Nå skal nytt bygg sikre flere nye arbeidsplasser

foto