Mange frivillige har bidratt til å holde sentrumsgatene trygge i vår

foto