Krever korridor for sjøørreten under rullebanen

foto