Kommunen skal i gang med nytt prosjekt. Disse har søkt om å få lede det

foto