Etter at fjøset var ferdig bygd, ble de ikke enige om betalingen. Så kom søksmålet

foto