Helleristningene finnes på bergene 2 kilometer øst for Hegra sentrum. Feltet er et av Nord-Europas største bergkunstlokaliteter og rommer rundt 10 prosent av all kjent bergkunst i Norge.

I år fikk museet besøk av de profesjonelle trombonistene Susanne Bjørgum Torgersen og Jens Chr. Kloster. For første gang på over 2 500 år hørtes lyden av bronsealder- lurer i dalføret. Nylig ble det funnet fragmenter av slike lurer i bronse fra Hegra ved bruk av metalldetektor. Torgersen og Kloster spilte på de eneste spillbare kopier av bronsealder-lurer som finnes i Skandinavia. De er laget etter et mønster av lurer som ble funnet i ei myr i Danmark i 1979. Her lå 6 eksemplarer som stammet fra tiden rundt 600 før Kristus. Det er funnet intakte lurer i Rogaland i Norge fra vikingtid.

- Vakker og trolsk musikk fremført på dalførets største og mest kjente bergkunstfelt, forteller kontor- og arrangementansvarlig Unni Raaen Nysæther ved Stjørdal museum Værnes.

-Nattlysing er et eksklusivt møte med bergkunsten. Landskapet oppleves på en ny og annerledes måte. I mørket skjerpes sansene. Lukter og lyder blir klarere og inntrykkene sterkere, forklarer Nysæther. Helleristningene blir lyssatt og fremstår med detaljer som er usynlige i dagslys.

Nest størst

De fem bergkunstfelt på Leirfall ble påvist i flere etapper fra 1910 og frem til omkring 1960. De første figurene som gav seg til kjenne, ligger på de bratte bergflatene rett ved bekkefallet, nærmest dagens parkeringsplass. Ristninger som forestiller fotsåler dominerer dette feltet, men også båt- og menneskefremstillinger er representert. Leirfallristningene har siden 50-årene innehatt en spesiell status både lokalt og nasjonalt, noe som har ført til at stedet lenge har ligget åpent for interesserte fra inn- og utland. Stjørdal er nest størst på bergkunst etter Alta.