Kulturminnefondet har fordelt sine årlige midler i støtte til bevaring av kulturminner i Trøndelag. Totalt 49 prosjekter har fått nesten 9,2 millioner kroner totalt i tilskudd. 120 prosjekt søkte om midler.

På listen blant de 49 utvalgte finnes bare ett kulturminne i Værnesregionen. Det er Karlslyst Gård i Hommelvik som får 133.000 kroner i støtte til å restaurere tårnbygget på gården.