Helsestasjon for ungdom i Stjørdal inviterer til to høyaktuelle kurs de nærmeste ukene. Disse handler om å få bedre søvn og hvordan du takler eksamensstresset.

- Vi ønsker å nå ungdom som strever med lette psykiske plager og som kan oppleve bedring med hjelp av litt veiledning. I første runde vil vi tilby et to-timers stressmestringskurs rettet mot ungdom som opplever mye stress i forbindelse med presentasjoner, prøver, tentamen og eksamen, og et åtte-timers kurs om gode søvnvaner og selvhjelp ved søvnvansker.

Det sier psykolog Julie Valen. Sammen psykologspesialist May Sissel Berg Albertsen er det hun som skal holde de to kursene som foregår ved Stjørdal helsestasjon.

Takling av eksamensstress

Det er tid for viktige prøver, ikke minst eksamener, for mange ungdommer de kommende ukene. I løpet av to timer med Valen og Berg Albertsen kan du få gode råd om hvordan du skal takle det som for mange blir et stress.

- Vi vil gi tips om stresshåndtering, om gode forberedelser og om avspenningsteknikker, sier Julie Valen. Dette kurset varer i to timer og foregår på Stjørdal helsestasjon på to datoer, torsdag 26. april og torsdag 3. mai.

Et par uker senere er psykologene på gang med en ny kursrunde, - nå om søvn.

- En god del ungdommer plages med mye grubling på kveldene. Noen ligger lenge våken før de sovner, andre våkner mange ganger om natta. Hvis du sjelden føler at du er uthvilt, så er dette noe for deg eller din ungdom, sier Julie Valen.

Med fire kursettermiddager på to timer hver skal Valen og Berg Albertsen lære bort nyttig kunnskap om søvn.

- Vi kommer til å gå innom hva god søvn er, og hvorfor vi trenger den. Så vil gi gode råd for å få gode søvnvaner, og hvordan det er mulig å håndtere vanskelige tanker om søvn, sier Julie Valen. Disse kursene foregår på mandager mellom klokka 14 og 16 den 14. mai, 28. mai, 4. juni og 18. juni.

Flere gruppetilbud

Valen, som altså er en av to psykologer som jobber i full stilling i Værnesregionen, er opptatt av å nå ut til ungdommene.

- Vi skal jobbe for bedre psykisk helse blant barn og unge i regionen gjennom forebyggende og helsefremmende tiltak. Det er tydelig behov for vår tjeneste i regionen, og for å nå ut til flest mulig vil vi i det videre prioritere gruppetilbud og arbeid på systemnivå, sier Valen.

Det er gjennom tilbudet Helsestasjon for ungdom at behovene for tilbud som spesielt retter seg mot ungdoms psykiske helse er avdekket. Helsestasjon for ungdom, som har tilhold i helsestasjonens lokaler, har åpent mandager mellom klokka 15 og 17 og torsdager mellom klokka 14 og 16.

- Her kan ungdom få samtaler med helsesøster eller lege, uten timebestilling og ventetid. Det gis tilbud om råd og veiledning knyttet til den tematikken som opptar ungdommen. Dette kan være om følelser, vennskap, familie, rus, spiseforstyrrelser, seksualitet, graviditet, abort, seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjon, sier Ingvild Meyer ved HFU.