Arrangørene er godt fornøyde med kommunens bidrag til dette opplegget. Førstehjelpsutstyr har blitt sponset og Vidar sier det kommer godt med til ulike aktiviteter. Å være spontan og komme med ideer er vanlig for dette opplegget.

På åpningsdagen, fredag 17. oktober, var zumba en av aktivitetene. Nagege Kubuceyo  kom for å holde en zumbatime.

-Målet vårt er å få unge og voksne som av ulike årsaker ikke kommer inn i organisert idrett, i bevegelse, bidra til bedre fysisk og psykisk helse, økt integrering av flyktninger og innvandrere og redusert ensomhet. Bakgrunnen for opplegget var inkludering for alle. Dette sier Vidar Karlsen, leder for Stjørdal Røde Kors Omsorg sammen med Kirsti Grønvoll. Av sikkerhetsmessige årsaker er tilbudet for unge fra 7. klasse og eldre.

Samarbeid

Med seg har Stjørdal Røde Kors fått foreldreutvalget ved Stokkan Ungdomsskole, Stjørdals-Blink og Stjørdal Kommune. Disse vil gå på en turnus slik at det alltid er voksne tilstede i hallen. Frivilligsentralen i Stjørdal vil muligens komme inn i prosjektet på ett senere tidspunkt, i følge daglig leder, Hanne Myrvang.  –Vi har stor lyst til å være med, men vet foreløpig ikke dato eller fra hvilken tid vi blir med, sier hun.

Tilbudet er lagt til fredager fra klokka 20:00 til 22:00

Dette er et sosialt aktivitetstilbud der det også er mulig å gjøre noen aktiviteter hvis man ønsker det; eller man kan rett og slett bare komme for å treffe andre. Enkelte fredager vil ulike idretter komme å presentere seg på kveldene. I tillegg vil det hver kveld være mulig å spille volleyball, innebandy, fotball eller annet som ungdommene ønsker seg. En hall vil alltid være tilgjengelig for egen aktivitet

Fast tid

- Vi vil som hovedregel følge skoleruta for Stjørdal Kommune, men det vil kunne være kvelder som må vike for annen utleie av Fjellhallen, sier Vidar Karlsen, leder for Stjørdal Røde Kors Omsorg. Kirsti Grønvoll sier at enkelte aktiviteter ligger ut på forhånd.

Vidar ber publikum holde seg orientert gjennom å følge med på Stjørdal Kommunes kulturkalender, «åpen hall Stjørdal fjellhallen» sine facebooksider eller ved å henvende seg til Stjørdal Røde Kors på telefon 400 84 484.