Det blir vanlig allsang og stor trivsel. Vi vil komme til å synge flere norske sanger og viser, sanger som publikum nok vil dra kjensel på. Det blir utlodning, og servering denne kvelden inngår i inngangsbilletten, forklarer Våset og Bjøru Prestmo. Stjørdal Blandakor er nettopp ferdig med et stort loppemarked på Halsen u skole. Når overskuddsmateriell er ryddet unna fra denne aktiviteten møtes altså medlemmene til musikk-kafeen. Søndag 12.oktober klokka 18.00 åpnes dørene på samfunnshuset i Stjørdal sentrum. Da håper arrangørene på fullt hus.