Ikke bare har de holdt det gående. De har oppnådd et positivt resultat, altså overskudd, hvert eneste driftsår i denne perioden. Som del av en byggebransje som er svært sårbar overfor konjunkturendringer, har Tydal Trappefabrikk bare en eneste gang måttet permittere sine ansatte, og det var noen få uker i februar 2002.

Startet med Selbuhus

Gründeren Per Opphaug er mannen bak Tydal Trappefabrikk, og samme mann er daglig leder i dag, 25 år etter oppstarten. Sammen med kona Vigdis, sønnen Roger og etter hvert også svigerdatter Guri Flatberg, så har han bygd opp en svært så solid bedrift, som i dag sysselsetter 8 personer på heltid.

- Jeg hadde jobbet med mye forskjellig, og også vært en del på anlegg utenfor bygda. Dette hadde jeg etter hvert begynt å bli litt lei av, og ønsket å etablere meg med fast jobb i Tydal. Jeg har en bror som jobbet for Selbuhus på den tiden, og via ham fikk jeg forespørsel om å begynne å lage trapper for dem. Dette var midt på 80-tallet, under den virkelig store byggeboomen. Dermed ble Tydal Trappefabrikk etablert. Først som personlig firma i 1986, og deretter som aksjeselskap to år senere. Jeg husker at jeg måtte låne 7 – 800 000 for å kjøpe utstyr. Det er faktisk eneste gangen vi har måttet låne penger. Senere investeringer har vi gjennomført ved hjelp av opptjent egenkapital. Vi har alltid vært opptatt av å styrke soliditeten i firmaet, og har vært bevist på å drive nøkternt.

Passe volum

Etter et par års drift stoppet husbyggingen nesten totalt opp, og tydalsfirmaet måtte se seg om etter nye markeder. – Vi satset på Tyskland et par år, og leverte ganske mange trapper dit. Men etter hvert fikk tyskerne betalingsproblemer, og det førte til en del problemer for oss som befant oss såpass langt unna markedet. Vi bestemte oss etter hvert for å konsentrere oss om det norske markedet igjen, og siden den gang har vi lyktes med det.

- Vi synes egentlig at begge deler er optimale slik de er i dag. Vi har en oversiktlig situasjon og svært stabil arbeidskraft. Sykefraværet er helt nede på rundt 1 prosent, og vi er egentlig svært fornøyd med situasjonen slik den er.

Lite forutsigbart

Tydal Trappefabrikk produserer og leverer mellom 3 – 400 trapper i løpet av et år, og opplever slik de uttrykker det, svært lite reklamasjoner. De drar selv ut og tar nødvendig oppmåling, og har en egen montør som er ute på oppdrag på byggeplassen. Leveringstid på ei trapp ligger på rundt 3 – 4 uker.

- Dette sammenfaller også med antall uker produksjon vi har klar til enhver tid. Det at vi har såpass liten ordrereserve kan gjøre situasjonen litt utrygg, men dette er vi etter hvert blitt vant med. Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt et tilleggsprodukt som vi kunne produsere for lager under dødtidsperioder, men foreløpig har vi ikke greid å finne frem til et greit produkt.

- Det kommer rett og slett av at alle trapper vi leverer er unike, og tilpasset hver enkelt kundes spesielle behov og ønske. Derfor er det også veldig viktig at måltaking og alle forberedelser blir gjennomført med stor nøyaktighet.

Per Opphaug forteller at trappemoten i dag, er enkle trapper uten alt for mye ”krimskrams”. – Det store flertall av trapper som vi lever for tiden er hvite, og rekkverket kan like gjerne være av stål eller glass, som av tre.

Tydal Trappefabrikk er med i en kjede som kalles for Trapperingen, og i tillegg til en del felles fronting og markedsføring, så høster de også en del fordeler av samarbeidet i form av store innkjøp med gode rabatter.

Med beliggenhet i Tydal, er ikke minst internett og gode referanser gull verdt. I tillegg så deltar de med stands på en del messer.

Tydalsfirmaet leverer til både byggmestere og ferdighusfabrikker, og etter hvert så har hytteprodusenten Kjelstad i Selbu, også blitt en viktig kunde. For tiden jobber de med et forholdsvis stort prosjekt med levering til Grillstad Park på Ranheim.

Firmaet omsetter for rundt 8 millioner kroner i året, og har gått på svært lite tap i sin 25 år lange levetid.