-      Hvordan er temperaturen i eiendomsmarkedet i Stjørdal?

-      Den er høy. Vi ser at 8 av 9 boliger er solgt i Innherredsvegen 42 på Værnesmoen. Heimdal Eiendomsmegling AS har også kunde på den siste leiligheten.

-      Hvorfor er det så høy temperatur?

-      Det er nå et lavere utbud av boliger i Stjørdal enn det har vært på lang tid. I de tre siste månedene er boligprisene i Stjørdal steget betraktelig. Lavere tilbud gir seg utslag i høyere priser, sier Husby som poengterer:

-      Fram til 2008 hadde Stjørdal en overproduksjon av boliger i forhold til befolkningsveksten. Men i de siste årene har utviklingen vært en annen. Det er ikke bygd så mye som befolkningsveksten skulle tilsi. En konsekvens er at tilbudssiden reduseres og prisene stiger. Pr. i dag er Eikran hage det største leilighetsprosjektet i Stjørdal sentrum, sier Husby.