Politikerne fikk en grundig presentasjon av vegen fra Lånke Motorsenter til Hell Motorpark supplert av opplegget for VM-runden på banen i juni neste år og en fartsfylt avslutning i selskap med bl. a. Tore Kristoffersen.

- Vi kan realisere flerbruksanlegget Hell Motorpark i 2016 med den nødvendige støtte, sa Hilberg Ove Johansen som orienterte om arbeidet som er utført på dugnadsbasis siden 2009:

- Stiftelsen Hell Motorpark har som mål å få etablert et nasjonalt helårlig flerbruksanlegg for næring, miljø, idrett og trafikksikkerhet. Styret i stiftelsen har siden 2009 foruten styremøtet avholdt ni møter med Stjørdal kommune; møtt Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylke, idrettskretsene og politiske partier i tillegg til over 100 møter med alt fra bilorganisasjoner til entrepenører, kommersielle aktører, Statens Vegvesen, SINTEF, planarkitekter, næringsforeninger, grunneiere, Lånke IL og mange flere, sa Johansen.

Dette er et område som kan brukes av Agrisjå og andre aktører. Det kan brukes til landsskytterstevne. Gjennom samarbeid og felles bruk er det mulig å gi anlegget faste installasjoner som strøm istedenfor kostbare opplegg ved hvert arrangement. Hell Motorpark kan spille en sentral rolle for å utvikle kjøreferdigheter blant unge og framtidige sjåfører. Sentrale stikkord er god kjøreadferd, sikker kjøring og mindre forbruk.

Samtidig kan Hell Motorpark være et ressurssenter for barn og unge, understreket Hilberg Ove Johansen som viste til at anleggskostnader vil ligge i størrelsesorden 75 – 100 mill. kr med 5 – 10 heltidsansatte og årlig 150.000 besøkende. Her er der store muligheter for mange ulike aktører.

- Vi kan lære av Tour de France og bruke Hell Motorpark for å promotere landsdelen, sa varaordfører Ole Hermod Sandvik.

Laffen Jensen og Odd Petter Haugseth presenterte den kommende VM-runden i rally-cross juni 2014 med opsjon på ytterligere tre år. – Det kan gi TV-overføring til 550 millioner personer foran TV-apparatene i mange land. Tenk hvilken mulighet det er til å presentere vår landsdel, sa Jensen.

Etter informasjon, fartsrunde og lunsj med takketaler ble møtet avsluttet i en positiv tone med vilje til å realisere Hell Motorpark fram til 2016.

{joomplucat:238 limit=22}