Se søkerlisten: Disse vil ha jobben som kommunalsjef