Prosjektet har vakt sterke reaksjoner. Nå er det vedtatt

foto