Barn oppdaget skadeverk på bygg og varslet videre: – Dette berører flere

foto