- Vi har oppnådd et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier Ruud Thorkildsen som også er forbundsleder i Delta.

Oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent. Fagarbeiderne får 14.300 kroner i lønnstillegg og de med treårig høyskole minimum 14.700 kroner i lønnstillegg.  Begynnerlønn i kommunesektoren får også et solid løft. Nå vil en nyutdannet fagarbeider få 25.300 mer i årslønn mens en nyutdannet vernepleier vil få 35.600 mer i årslønn.

Øker tillegg for helg og natt

I tillegg har YS Kommune fått gjennomslag for betydelig økning av tillegg for både helgearbeid og nattarbeid.

- Dette gir et ytterligere godt lønnsløft for de av våre medlemmer som går i turnus og jobber natt, sier Ruud Thorkildsen.

YS Kommune har også fått gjennomslag for at det blir enklere for de som tar videreutdanning å få ny relevant stillingskode og høyere lønn.

YS Kommune vant også fram med kravet om at også tidligere yrkeserfaring fra privat sektor skal godskrives i lønnsansienniteten ved ansettelse.

I tillegg får også faglederne et godt lønnsløft med dette resultatet.

- Kommunesektoren drives av et mangfold av yrkesgrupper. For YS Kommune har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, sier Ruud Thorkildsen.

YS Kommune

YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat og STAFO organiserer kommunalt og fylkeskommunalt ansatte innenfor en rekke yrkesgrupper som renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell.

Den nye avtalen omfatter blant annet:

  • Økt godtgjøring for turnusarbeid helg, kveld og natt. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.

  • Ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang ansiennitet, hovedsakelig lærere. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.

  • Høyere startlønn for nyutdannede arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning. All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten. Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet. Dette kan samlede tillegg opp til 36.000 kroner. Dette er viktig for kommunenes rekruttering av attraktiv arbeidskraft.

  • Nyutdannede lærere og andre med fem års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 563.800 kroner.

  • Nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 459.100 kroner.

  • Tydeligere formuleringer om at ansatte skal få lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning.