- Oppstarten har vært fin, jeg har fått en god velkomst med oppstartsmøte med ordfører og varaordfører, og hatt gode samtaler med de, samt med mine nærmeste medarbeidere i ledergruppa. Litt spesielt selvfølgelig med nedstengt rådhus i pandemien, og har ikke fått til å treffe så mange ansatte som jeg har kunnet tenkt meg, men det tar vi igjen seinere, sier Amundsen i en pressemelding.

Amundsen kommer fra stillingen som kommunedirektør i Selbu kommune, hvor han var i seks år.

– Tiden i Selbu vil jeg si har vært helt fantastisk. Har fått jobbet med veldig mange engasjerte, flinke og gode mennesker. Jeg har lært veldig mye som jeg tar med meg inn i den jobben her, sier han.

Anser seg som malviking

Han kommer opprinnelig fra Hommelvik, og er bosatt i Gevingfeltet på Hell.

– Selv om jeg ikke har bodd i Malvik siden 90-tallet og ikke bor i kommunen, så anser jeg meg fortsatt som malviking. På mange måter kan man si at jeg har kommet hjem. Malvik er en kommune jeg har hjerte for, og jeg gleder meg til å komme i gang med å jobbe med utvikling i kommunen, sier han.

– Hva gjorde at du søkte på stillingen som kommunedirektør i Malvik?

- Etter seks år i den samme rollen, som kommunedirektør i Selbu, så var jeg klar for nye utfordringer. Og da Kalle (Carl-Jacob Midttun) dro til fylkeskommunen, og det var sjanser for å jobbe i samme rolle i en større kommune med litt andre utfordringer, og i en større organisasjon kort og godt; så var jeg ikke i tvil om at det måtte jeg bare kaste meg på, sier han.

Vil skape et godt Malvik-samfunn

Amundsen ser frem til å jobbe med flere spennende temaer i Malvik kommune, deriblant utbygging av ny E6 og sentrumsutviklingen både i Hommelvik og på Vikhammer.

– Er det en fordel å ha hatt samme stilling i en annen kommune, og kan du si noe om forskjellene og likhetene?

- Ja, jeg vil jo si at det er en fordel å ha hatt samme stilling i en annen kommune, selv om Selbu er en mindre kommune enn Malvik. Så det gjør jo at jeg slipper å sette meg inn i rollen. For hvis du ser bort fra størrelse, så er det samme oppgavene som ligger i kommunedirektørjobben. Så det å vite hvordan man håndterer de ulike utfordringene, og å klare å få til et godt samspill mellom administrasjon, ansatte og folkevalgte for å håndtere de ulike utfordringene, det anser jeg som en fordel, sier han.

– Det er nok å sette seg inn i fra før, om man ikke må sette seg inn i selve rollen også. Også er det litt av forskjellene mellom Selbu og Malvik, det er selvfølgelig at i Selbu så må man jobbe veldig mye for å skape utvikling fra kommunesiden. Men i Malvik så skjer det så mye av seg selv, at det er mer å håndtere utviklingen, styre utviklingen, balansere det sånn at vi har et utbygd tjenestenivå på samme nivå som etterspørsel og behov, fortsetter Amundsen.

– Hva er dine ambisjoner, på innbyggernes vegne?

- Jeg vil bidra til å skape et så godt Malvik-samfunn som mulig, både for å bo i, og for å arbeide i. og jeg vil gi av meg selv for at vi skal nå de overordnede målene. Og å etterleve verdiene til kommunen: åpen, nyskapende og samhandlende. Og det ønsker jeg at alle andre i kommunen skal bidra til. Da er jeg sikker på at vi kommer til å lykkes bra.