– Jeg har vært med på stort sett alle foreldregruppemøtene. Det er en fin gruppe der noen er førstegangsforeldre, mens andre har flere barn. Vi har alle ulike erfaringer som vi deler oss imellom, og jeg har fått mange gode tips og triks, forteller Linda Skjerve Glomstad.

Hun er med i et nylig oppstartet tilbud kalt foreldregruppa, et tilbud som er myntet på foreldre med barn i alderen null til seks måneder.

Målet er å bidra til en økt trygghet i foreldrerollen, så vel som å gi nybakte foreldre en nettverksarena der de kan treffe andre i samme situasjon.

– Verdifullt

Glomstad deltar sammen med datteren Mia. Selv om Mia ikke er hennes førstefødte, er det 11 år siden sist hun var nybakt mor.

– Jeg føler meg litt som en førstegangsmor igjen, og da er det godt å møte og støtte seg på andre som er i en lignende situasjon. Med små barn sitter man mye hjemme. Da er det svært verdifullt å kunne komme seg ut og treffe andre, forteller hun.

Glomstad forteller at temaene de har gjennomgått i løpet av gruppeperioden har vært svært relevante i forhold til foreldrerollen og hun har selv hatt god hjelp, blant annet i forhold til søvn.

– Tidligere la vi Mia rundt midnatt, men nå legger hun seg mellom åtte og ni. På grunn av foreldregruppa skjønte vi at det ikke var en dupp hun ville ha i åttetiden, men at hun faktisk var klar for å legge seg for natten, forteller Glomstad.

Noen av sangene ble gjort stående, og andre sittende. I tillegg til rim, regler og sang var det også fokus på nærkontakt, for å skape sterkere bånd mellom mor og barn. Foto: Anette Fossmo

Babysang

Åtte torsdager skal gruppen møtes, og denne torsdagen var det babysang som sto på agendaen. Under ledelsen til Solveig Frafjord Whitcomb, vekslet gruppen mellom sang, rim og regler.

– Det handler om båndene mellom barnet og foreldrene, og at nyfødte reagerer mye på berøring. De trenger mye hudkontakt, forklarer Whitcomb, som legger til at hun gjerne kommer tilbake ved en senere anledning.

I tillegg til babysang, har foreldregruppen vært innom alt fra samspill mellom barn og foreldre, babymassasje, søvn og kvinnehelse. Familieteamet har også vært innom for å fortelle om foreldrerollen.

Frafjord Whitcomb) Solveig Frafjord Whitcomb har annenhver onsdag babysang i Skatval kirke og annenhver mandag i Stjørdal kirke. Sist torsdag besøkte hun foreldregruppa. Foto: Anette Fossmo

Foreldre skal bli tryggere i rollen

Helsesykepleier Astri Waldal forteller at før og etter temaene er programmet mer uformelt, slik at deltagerne skal få mulighet til å dele erfaringer og bygge nettverk, som er en viktig del av prosjektet.

– Tanken er å gi foreldre mer kompetanse og styrke dem i foreldrerollen. Det er flotte foreldre som deltar på kurset, som har mange erfaringer selv. Deltagerne har mye å bidra med, så vi lærer av og støtter hverandre i foreldrerollen, forteller Waldal.

Astri Waldal er prosjektleder sammen med helsesykepleier Ragnhild Widerøe og psykolog May Sissel Berg Albertsen, men gruppa kan også drives av representanter fra familieteamet, helsestasjonen og barnevernstjenesten. Prosjektet har i tillegg et tett samarbeid med Sanitetsforeningens veiledningssenter.

Håper gruppen får leve videre

Tilbudet er underlagt sektor forebygging og mestring i Stjørdal kommune, som har fått bevilget prosjektmidler til et kurs myntet på nybakte foreldre. Per i dag skal midlene finansiere en ny foreldregruppe på nyåret, men prosjektlederne håper på å kunne fortsette.

– Det har vært en svært positiv opplevelse. Vi vet at vi får drifte gruppen neste halvår, men vi ønsker å fortsette. Tidligere tilbød helsestasjonen barselgruppe, og mange har savnet dette tilbudet, sier Widerøe, som tilføyer at kurset også har vært lærerikt for henne.

Mot slutten av kurset skal deltagerne gi en evaluering, der de anonymt kan fortelle hva som har fungert og hva de gjerne skulle lært mer om. Nyttig informasjon som prosjektlederne kan ta med seg for å videreutvikle tilbudet.

Linda Skjerve Glomstad mener gruppen bør få fortsette, også etter vårens kurs.

– Jeg håper dette er en gruppe som får leve videre, slik at også fremtidige nybakte foreldre får en mulighet til å være med, sier hun.