MC sneiet borti bil på E6: - Uenige om skyldspørsmålet