Bil satt fast på toglinja - måtte stanse togtrafikken