Ryddet gjenstander i vegbanen: E6-tunnel åpen igjen