Anslår at 15–50 liter diesel kan ha lekket ut i havet