Dette vogntoget fikk ikke kjøre videre da det ble stoppet i kontroll på E6