I løpet av første halvår i 2011 har antallet passasjerer som reiste til og fra Avinors lufthavner økt med 13,7 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor. Veksten på innland har så langt i år vært på 14,1 prosent og for utland 13,4 prosent. Samtidig har antallet flybevegelser gått opp med 5,9 prosent.

Dette skjedde i et år med vulkanutbruddet fra Eyafjallajôkull. Avinor skal investere nærmere 30 mrd kr i ny infrastruktur fram til 2021. Totalt reiste 4.198.757 passasjerer til eller fra en av Avinors lufthavner i løpet av juni i år. Det er også ny rekord.

Veksten i innlandstrafikken var på 8,5 prosent og for utlandstrafikken 8,3 prosent. Oslo Lufthavn Gardermoen opplevde en vekst på 7,9 prosent, Bergen lufthavn, Flesland 10,2 prosent, Trondheim lufthavn, Værnes 9 prosent og Stavanger lufthavn, Sola 8,9 prosent sammenlignet med samme måned som i fjor.

De regionale og lokale lufthavnene hadde en vekst i juni på totalt 8,3 prosent. Trondheim Lufthavn Værnes hadde i juni 2011 totalt 3568 inneriksflygninger på rute, charter og frakt og 882 utenlands. Ut juni hadde 1382793 passasjerer kommet til eller reist fra Værnes i 2011. 200 074 var transferpassasjerer innenriks. Tallene for utenriks er 306573 for kommet til / reist fra og 5542 transferpassasjerer.