I New York er de tatt i mot av den norske FN-delegasjonen som har laget et innholdsrikt program for deltagerne. De vil også bli bedre kjent med FNs hovedorgan som Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen, samt noen av FNs underorganisasjoner.

- FN er det eneste stedet der hele verden møtes! Amerikanere, russere og 193 land for å være eksakt. Som lærere kan vi nå ut og fortelle dette til mange, og da er engasjerte lærere helt nødvendig, sier Tor-Steinar og Kari.

Inspirasjon til undervisningen

Lærerne kommer fra åtte ulike skoler som er såkalte ”FN-skoler”, det vil si medlemmer i FN-sambandets skolenettverk. Studiereisen arrangeres i samarbeid med den norske FN-delegasjonen i New York, og er en veletablert mulighet for norske lærere til å få førstehåndskunnskap om FN.

- Vi håper studiereisen kan inspirere lærerne til å bringe FN-kunnskap ut i klasserommene og vekke politisk og global interesse blant de unge nå i år som FN feirer 70 år, sier Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet.