- Noen sekunders uoppmerksomhet er alt som skal til for at det kan gå galt på veien. Forskning viser at bruk av mobilen kan sammenlignes med kjøring med 0,8 i promille, sier Robin Østby, salgsdirektør for personmarkedet i KLP Skadeforsikring.

Etter at nye regler trådte i kraft i mai 2013 er det kun tillatt å bruke tastaturet på mobilen til å starte og avslutte en samtale. Mobiltelefonen må være håndfri eller plassert i en fastmontert holder. All annen bruk av tastaturet under kjøring er forbudt. Blir du tatt, er straffen et forenklet forelegg på 1300 kroner.

Blant de under 30 år med førerkort har en av fire brukt sosiale medier under kjøring, mot en av ti i hele befolkningen. Mer enn 80 prosent av de spurte mellom 30 og 49 år oppgir at de har snakket i mobil under kjøring. Til sammenligning har "bare" halvparten av de over 50 år gjort dette.

Ikke overraskende er det de under 40 år som også sender flest tekstmeldinger mens de kjører. Godt over halvparten i denne aldersgruppen har gjort det. Til sammenligning har 13 prosent av de over 50 år sendt tekstmelding mens de kjører.

Litt flere mannlige enn kvinnelige sjåfører har sendt tekstmelding bak rattet.

-Mindre overraskende er det at flere menn enn kvinner synder på disse områdene, da også andre undersøkelser viser at menn oftere har en tendens til å overvurdere kjøreferdighetene sine, sier han.